Garantie

Wij verklaren:

De GARANTIE dat, mocht zich binnen 18 maanden na de aankoopdatum een ​​defect in vakmanschap of materiaal in dit apparaat voordoen, zullen wij, aan de oorspronkelijke koper, het defecte onderdeel repareren of, naar onze keuze, het defecte onderdeel gratis vervangen voor arbeid of materiaal op voorwaarde Dat:

titel

Het apparaat is alleen gebruikt op het voedingscircuit of het spanningsbereik dat op het apparaat is aangegeven en staat niet onder verkeerde spanning;spanningsschommelingen, defecte of verkeerde bedrading, defecte of open zekering of stroomonderbreker.Enzovoort.

titel

Het apparaat is alleen voor normale doeleinden gebruikt, het is niet onderworpen aan wijzigingen door ongelukken, schade door brand, overstroming of andere overmacht en het originele model en serienummerplaatje zijn niet gewijzigd of verwijderd.

titel

Het apparaat is gebruikt in een schone omgeving die vrij is van chemicaliën, zout, schurend stof enz.

titel

Er is niet aan het apparaat geknoeid of het is gerepareerd door een onbevoegde onderhoudsmonteur.

Het defect wordt met de hulp van uw dealer onmiddellijk ter kennis gebracht van de dichtstbijzijnde werkplaats of depot van het bedrijf dat als enige verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de voorwaarden van deze garantie.

Deze garantie dekt niet het volgende:

1. Glas, gloeilampen en sloten;
2. Vervangingen die onder deze garantie vallen.

De garantie wordt gegeven in plaats van en sluit elke voorwaarde of garantie uit die hierin niet uitdrukkelijk wordt vermeld;en alle aansprakelijkheid voor elke vorm van gevolgschade of gevolgschade wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.Onze werknemers en agenten hebben geen bevoegdheid om de voorwaarden van deze garantie te wijzigen.

Na de garantieperiode bieden we reserveonderdelen en gratis technische ondersteuning.

Als uw apparaten defect zijn, neem dan zo snel mogelijk contact op met het technologieservicecentrum, wij zullen u begeleiden bij de reparatie op basis van uw beschrijving.